Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 7. 2017

Realizační tým

SPŠM Kroměříž

Střední průmyslovou školu mlékárenskou (SPŠM) navštěvuje kolem 80ti studentů ve 4. ročnících studia. SPŠM tvoří 2 vzdělávací obory „Analýza potravin“ a „Technologie potravin“, jejichž absolventi nachází své uplatnění v analýze jakosti a bezpečnosti potravin, v oblasti technologické přípravy a řízení potravinářských výrob z hlediska praxe. Řada z nich se hlásí na vysoké školy biologických směrů, včetně VFU, kde mají možnost zapojit se do výzkumné činnosti. Cílová skupina, pro kterou je určen biologický kroužek, se vyznačuje aktivním přístupem ve výuce pro kterou předepsané učitelské osnovy neodpovídají informačním požadavkům těchto studentů. Tito studenti mají zájem prohloubit své znalosti nejen v oblasti jejich středoškolského studia, ale také mají zájem o pochopení dané problematiky v širším spektru. Studenti, kteří se zúčastní výměnné stáže, projevují snahu o získání zkušeností a praxe v oblasti nanotechnologií, molekulární biologie, biochemie, toxikologie a analytické chemie. Úzká skupina studentů, která se aktivně zapojí do SOČ, reprezentuje nejnadanější studenty z celé střední školy, kteří disponují obratností v běžné laboratorní praxi a mají dále potřebu své znalosti rozšířit o zkušenosti s vědeckým výzkumem, prezentací a interpretací získaných výsledků. Během realizace projektu bude kladen důraz na logický a rozumový rozvoj studentů prostřednictvím individuálního přístupu mentorů při realizaci praktických částí.  SPŠM disponuje prostory pro teoretickou a praktickou výuku studentů a poskytuje odborné vzdělání studentům, kteří po vykonání maturitní zkoušky nachází uplatnění nejen v potravinářském průmyslu, ale také řada z nich pokračuje studiem na vysokých školách biologického směru.

 


 

Centrální laboratoře, VFU Brno

Realizátorem je veřejná vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (FaF). Řešitelský tým zahrnuje zkušené pedagogické pracovníky a odborníky z oboru mikrobiologie, nanotechnologie a molekulární biologie. Vědecké pracoviště na Veterinární a farmaceutické univerzitě poskytuje odborně kvalifikované zázemí a disponuje dostatečně vyškoleným personálem, technickým zázemím, špičkovým přístrojovým vybavením a týmovým přístupem, které jsou nezbytným předpokladem pro garanci úspěšného školení nejen středoškolských studentů. Praktické vzdělávání nadaných středoškolských studentů má ve výzkumném týmu dlouholetou tradici (řada studentů v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ) dosáhla umístění na národní úrovni), přičemž řada žáků pokračovala ve své činnosti i v rámci vysokoškolských studií. Realizace projektu bude probíhat ve spolupráci s Vyšší odbornou školou potravinářskou a střední průmyslovou školou mlékárenskou v Kroměříži (dále jen SPŠM) na základě dohodě o spolupráci (Příloha 1). SPŠM je polyfunkční odborná škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství a to jak výroby bezpečných potravin, tak i jejich komplexní kontroly.